วันบูรพาจารย์รำลึก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

Share & Comment
วันบูรพาจารย์รำลึก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
Tags: