พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุพนม เพื่อถวายพระราชกุศล

Share & Comment
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุพนม เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดย เจ้าคณะจังหวัดนครพนม. พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร. ประธานสงฆ์ และ นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม. ประธานในพิธี
Tags: