ประเพณีแข่งขันเรือยาว เทศบาลตำยลธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด๊จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ ลำนำ้โขงเทศบาลตำยลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2560
Tags: