งานมหัศจรรย์เส้นทางบุญไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ๗ วัน ๘ พระธาตุ

Share & Comment
ท่องเที่ยววิถีธรรม ไหว้พระธาตุอิสานไทยเสริมบารมี 19 - 22 สีงหาคม 2560 ณ วัดพระธาตุพนม พระธาตุเรณู พระธาตุศรีคุณ พระธาตุมหาชัย พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุท่าอุเทน และพระธาตุนคร
Tags: