พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง อำเภอธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ณ สวนศรีโคตรบูร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
Tags: