การแสดงพระธรรมเทศนา (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560) งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระราชวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดสวนพลู รองเจ้าคณะภาค 10 ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 โดยมี พ.อ.ณรงค์ กลั่นวารี รอง ผบ.มทบ.210 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเวียนเทียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
Tags: