การแสดงพระธรรมเทศนา (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560) งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพราชวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดสวนพลู รองเจ้าคณะภาค 10 ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 โดยมีนายธนพร พรหมพันธุ์ ธนารักษ์พื้นที่นครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเวียนเทียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
Tags: