การแสดงพระธรรมเทศนา (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเวียนเทียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
Tags: