การแสดงพระธรรมเทศนา (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระราชสิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสว่างรุวรรณาราม รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 โดยมีนายธวัชชัย แท้เที่ยง ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเวียนเทียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
Tags: