การแสดงพระธรรมเทศนา (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560) งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาวิเชียร วชิรเมธี (ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเวียนเทียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
Tags: