พิธีอัญเชิญพระอุปคุต กลับสู่สะดือทะเล งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม ประธานในพิธี พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร นำประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต กลับสู่สะดือทะเล งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
Tags: