การแสดงพระธรรมเทศนา งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเวียนเทียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
Tags: