พิธีอัญเชิญพระอุปคุต งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ปี 2560

Share & Comment
นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าโอกาสพระธาตุพนม อัญเชิญพระอุปคุต เปิดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ปี 2560 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ริมฝั่งแม่นํ้าโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
Tags: