การแสดงพระธรรมเทศนา (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560) งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเวียนเทียน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
Tags: