การแสดงพระธรรมเทศนา (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560

Share & Comment
การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระราชรัตนกวี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 โดยมี นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเวียนเทียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
Tags: