Share & Comment
พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ประธานสงฆ์ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม นายขจรศักดิ์ นิตชิน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลธาตุพนม และ ดร.ไพจิต ศรีวรขาน อดีต ส.ส.นครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมกันทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
Tags: