ละครประวัติศาสตร์ เรื่อง "พระธาตุพนม มหาเจดีย์สองฝั่งโขง"

Share & Comment
ละครประวัติศาสตร์ เรื่อง "พระธาตุพนม มหาเจดีย์สองฝั่งโขง" แสดงโดย โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) แสดงในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 - วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560
Tags: