พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Share & Comment
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
Tags: