ตามรอยธรรมราชาในดินแดนพระธาตุพนม

Share & Comment
สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสวนาหัวข้อ "ตามรอยธรรมราชาในดินแดนพระธาตุพนม"
Tags: