สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ปี 2560

Share & Comment
สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 - วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560
Tags: