พิธีบายศรีสู่ขวัญ วันเกษียณอายุราชการ อาจารย์ประสงค์ เข็มเพชร

Share & Comment
นายประหัส มันตะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายพลชัย สุขคณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ พร้อมด้วยญาติพี่น้องให้การต้อนรับ นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม ประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันเกษียณอายุราชการ อาจารย์ประสงค์ เข็มเพชร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
Tags: