พิธีเปิดกีฬาสี ภายในโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ ปีการศึกษา 2559

Share & Comment
นายพลชัย สุขคณา ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ ประธานในพิธีเปิดกีฬาสี ภายในโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
Tags: