พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

Share & Comment
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
Tags: