พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"

Share & Comment
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" โดยข้าราชการทุกส่วน พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
Tags: