ข้าราชการครูอำเภอธาตุพนม สพป.นครพนม เขต 1 เกษียณอายุราชการ ปี 2559 จำนวน 24 คน

Share & Comment
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานในงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูอำเภอธาตุพนม ปี 2559 จำนวน 24 คน ณ โรงเรียนแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม วันที่ 23 กันยายน 2559
Tags: