รำบูชาพระธาตุพนม โดย เทศบาลตําบลนํ้ากํ่า

Share & Comment
ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ บูชาองค์พระธาตุพนม ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ รำบูชาพระธาตุพนม โดย เทศบาลตําบลนํ้ากํ่า วันที่ 10 กันยายน 2559
Tags: