รำบูชาพระธาตุพนม โดย อบต.โพนแพง และ อบต.แสนพัน

Share & Comment
ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ บูชาองค์พระธาตุพนม ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ รำบูชาพระธาตุพนม โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง และองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
Tags: