งานประเพณี แห่เทียนพรรษา อำเภอธาตุพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม ประจำปี 2559

Share & Comment
งานประเพณี แห่เทียนพรรษา อำเภอธาตุพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วันที่ 20 กรกฏาคม 2559
Tags: