ประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลธาตุพนม

Share & Comment


พิธีอัญเชิญพระเวสสันดร เข้าเมือง ณ สวนศรีโคตบูร เทศบาลตำบลธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
Tags: , , ,