การแสดงแสงสีเสียง สักการะองค์พระธาตุพนมปฐมเจดีย์ศรีมอดินแดง

Share & Commentการแสดงแสงสีเสียง สักการะองค์พระธาตุพนมปฐมเจดีย์ศรีมอดินแดง สมโภชองค์พระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Tags: , , , ,