ททท. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “ปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม”

Share & Comment
ททท. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “ปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม”
วันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
“ร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืนครั้งสำคัญประจำปีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งภาคอีสานที่ลานองค์พระธาตุพนม จอมเจดีย์แดนอีสานปรากฏตามตำนานอุรังคธาตุว่าประดิษฐานกระดูกหัวอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระมหากัสสปะเถระหนึ่งในอสีติสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในการวิปัสสนา ร่วมกันสถาปนา ณ ภูกำพร้าที่ริมโขง โดย ๕ กษัตริย์แห่งไทย ลาว เวียตนาม และ เขมร เมื่อพุทธศักราช ๘”
โดย
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม
เทศบาลตำบลธาตุพนม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และ
คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
*ภาพประกอบ: ผังสถานที่ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
Credit  ททท.สำนักงานนครพนม
Tags: , , ,