จองที่พัก http://www.ที่พักธาตุพนม.com

พิธีฟ้อนบูชาพระธาตุพนม งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561