จองที่พัก http://www.ที่พักธาตุพนม.com

พิธีรำบูชาพระธาตุพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2560