จองที่พัก http://www.ที่พักธาตุพนม.com

พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง อำเภอธาตุพนม ประจำปี 2560